brown wooden table and chairs

Analiza znanych nam materiałów badawczych pozwala zaryzykować twierdzenie

Dokonana przez przedmiot naszych oddziaływań ocena źródła podawanych argumentów stanowi ważny czynnik przy przyjmowaniu lub odrzucaniu uzasadnionych przez niego twierdzeń. Im większy jest autorytet źródła przekonywających argumentów, tym większy jest wpływ tych argumentów na przyswojenie przekonań przez osoby, którym są one wpajane. Warto tu zaznaczyć, że autorytet może być przypisywany nie tylko osobom, ale i grupom czy instytucjom. Podając argumenty, musimy w Wielu wypadkach podawać także ich źródła oraz nawiązywać do stwierdzeń wyrażonych przez osoby cieszące się autorytetem u osób przekonywanych. Skuteczność przekonywania zależy nie tylko od intelektualnego, ale również od emocjonalnego przysposobienia osoby, którą się przekonuje. Jak słusznie zauważa G. Allport niczego nie można nauczyć ludzi, którzy będąc przekonywani jednocześnie czują się zaatakowani” Z tego względu warto w toku wstępnego oddziaływania respektować zalecenia sformułowane przez C. R. Rogersa (1951). Powołując się na swoje doświadczenia psychologa i doradcy proponuje on, aby wykazać osobie, na którą oddziałujemy, że się jej słucha i że się ją rozumie. Pozostawić jej inicjatywę w formułowaniu i wyrażaniu jej dotychczasowych przekonań, wykazać jej, że poglądy, które reprezentujemy, w niczym jej nie zagrażają.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *