Nissan kaszkaj 2008

Analizując negatywne reakcje wobec zleceń normodawczych wypada wyróżnić reakcje bezpośrednie i reakcje pośrednie. Bezpośrednia reakcja negatywna wobec danego zlecenia normo oddawczego, krócej: wobec danej normy to mniej lub bardziej ekspresyjne wyrażenie stanu wewnętrznego, który polega na uprzytomnieniu sobie, iż dana norma obowiązuje i że się ją odrzuca. Natomiast pośrednia reakcja negatywna to ta lub inna czynność, którą się wykonuje, zdając sobie mniej lub bardziej wyraźnie sprawę z tego, iż dane normy nakazują, by zachowywać się w danej sytuacji zupełnie inaczej. Przykładem bezpośredniej negatywnej reakcji na daną normę może być następujące zachowanie się zbiorowe, o którym opowiada członek jednego z gangów młodzieżowych badanych przez F. M. Thrashera (1936). „Dla zabawy wyczynialiśmy różne «draki». Zobaczyliśmy raz napis wypisany na kawałku blachy przybitym do słupa: «Uprasza się o utrzymywanie ulic w czystości». , Zerwaliśmy ten napis i powiedzieliśmy sobie, że wcale nam się nie chce utrzymywać ulic w czystości. Kiedy indziej naleliśmy kleju do motoru jakiegoś faceta. Rozwalaliśmy na ulicach, co się tylko dało, dla ubawu. Śmieszyło nas to i czuliśmy się całkiem klawo”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *