Urlop okolicznościowy śmierć babci żony

Jak wynika z dotychczasowych, znanych nam badań, najczęściej wśród młodzieży wykolejonej społecznie spotyka się następujące motywacje: niezadowolenie z obecnych warunków i pragnienie warunków lepszych, często podsycane specyficzną lekturą i oglądaniem specyficznych filmów, budzących chęć osiągnięcia dobrobytu, przeżycia przygody i zdobycia rozgłosu; pragnienie zdobycia bogactwa w sposób łatwy i nie wymagający wysiłku; uczucie nudy wynikające z braku poważniejszych, jasno i wyraźnie określonych obowiązków oraz z braku okazji do konstruktywnej społecznie rekreacji; tendencja do rozładowania napięcia przez picie alkoholu i konsumowanie narkotyków; dążenie do uzyskania zadowolenia seksualnego, wzmacniane zarówno przez filmy, czasopisma i książki, jak i przez uczucie niepewności, izolacji i lęku; dążenie do wyładowania wrogości i zademonstrowania swej przewagi i dominacji, co polepsza samopoczucie zachwiane porażkami życiowymi i uświadomieniem sobie własnej izolacji od otoczenia społecznego chęć dokonania czegoś i zwrócenia na siebie uwagi innych osób, podsycane ich obojętnością i okazywanym przez nich lekceważeniem. Wymienione wyżej motywacje to motywacje właściwe (np. potrzeba nowych doświadczeń, której źródłem jest pragnienie przeżycia przygody albo dążenie do rozładowania napięcia przez picie alkoholu) oraz motywacje utylitarne (np. chęć dokonania czegoś po to, by zwrócić na siebie uwagę innych). Wśród motywacji charakteryzujących młodzież wykolejoną społecznie spotykamy nie tylko motywacje świadczące o egoizmie egocentrycznym (np. chęć zdobycia bogactwa za wszelką cenę lub pragnienie wyładowania wrogości i zademonstrowania swej przewagi). Wśród tego rodzaju nieletnich i młodocianych nierzadko spotykamy osoby solidarne wobec grup społecznych, narzucających antagonistyczno-destruktywny styl życia. Wielu autorów podkreśla, iż w przypadku nieletnich i młodocianych szczególnie doniosłą rolę w aktywności stanowiącej wyraz egoizmu socjocentryczne- go odgrywa uczestnictwo w zbiorowości rówieśników i liczenie się z aprobatą kolegów. A dominujący w zachowaniu młodzieży wykolejonej egoizm wiąże się zarówno z motywacją dodatnią (np. polepszanie samopoczucia przez demonstrowanie swej dominacji), jak i ujemną (np. uczucie nudy czy świadomość obojętności i lekceważenia okazywanego przez osoby znaczące) oraz zarówno z motywacją, której wyrazem jest aktywność emancypacyjna, jak i z motywacją manifestowaną przez aktywność sensowną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *