Man in Black and White Polo Shirt Beside Writing Board

Fekt antagonizmu idziaływań wychowawczych

Aby zilustrować wspomniane zjawisko, roz- atrzmy najpierw zaskakujące rezultaty, jakie osiągnęła grupa badaczy kalifornijskich, zajmujących się czynnikami rozwoju moralnego. Grupa ta pod kierunkiem Paula Mussena, znanego amerykańskiego psychologa, przeprowadziła obszerne badania mające na celu określenie relacji między postawami wychowawczymi rodziców a postawami moralnymi dzieci. Chodziło tu o określone postawy moralne: uczciwość i troskę o innych. Badacze przypuszczali, iż wysoki stopień rozwoju moralnego, tzn. wysoki poziom uczciwości i wysoki stopień troski o innych będą kształtowały się wtedy, gdy rodzice okazują dzieciom serdeczność i gdy posługują się przede wszystkim takimi środkami, jak wyjaśnianie i tłumaczenie. Badanymi byli chłopcy i dziewczęta w wieku 12 lat. Oceniano ich postawy moralne dwoma sposobami: po pierwsze, za pomocą specjalnych kwestionariuszy zebrano o każdym badanym opinie pochodzące od jego rówieśników. Po drugie, zastosowano specjalne testy sytuacyjne stwarzające badanym dzieciom okazję do uczciwego bądź nieuczciwego zachowania, a także do tego, by troszczyć się o innych bądź zlekceważyć cudze potrzeby. Z kolei postawy wychowawcze rodziców starano się odtworzyć, przeprowadzając specjalny wywiad z matkami, a także dając do wypełnienia dzieciom odpowiedni kwestionariusz zawierający pytania o reakcje ich rodziców w stosunku do różnych sipraw wychowawczych, pojawiających się w codziennym życiu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *