person using MacBook Pro

Motywacja przeciwstawna a nagradzanie motywacją

Każde rozwiązanie konfliktu, które doprowadza do przewagi motywacji bardziej nagradzającej niż motywacja przeciwstawna, jest swoistym nagradzaniem konfliktu. W rezultacie, im częściej wystąpi takie nagradzanie, tym bardziej tendencji do unikania konfliktu przeciwstawia się tendencja do przeżycia go i rozwiązywania. Wspomnieliśmy już o tym, że konflikt motywów wyraża się w napięciu związanym z lękiem, i to tym bardziej, im bardziej doniosłych dotyczy wartości. Jak wskazują różne badania, im silniejsze są tego rodzaju konflikty, tym bardziej przyczyniają się do przejściowego obniżania sprawności orientacyjno-intelektualnej (Potocka-Hoserowa 1963). Tak zatem resocjalizacja ludzi, którzy przeżywają konflikt wewnętrzny, w rezultacie rozbieżności motywów, jest tym bardziej prawdopodobna, im bardziej oddziaływania i wpływy otoczenia podtrzymują ich sprawność orientacyjno-intelektualną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *