white book on brown wooden table

Nastawienie spostrzeżeniowo-pojęciowe

Niewątpliwie spostrzeganie jest zawsze zapoczątkowane przez określone wrażenia. Nietrudno jednak zauważyć, że np. odruchowa reakcja pocenia się od spostrzegania nie zależy, choć spostrzeganie może jej towarzyszyć. Najczęściej jednak spostrzegamy, że w pokoju jest zbyt ciepło, gdy już jesteśmy spoceni. Wrażenia w bardzo niewielkim stopniu podlegają uczeniu się, gdyż dotyczą wyłącznie procesów uzależnionych od organów zmysłowych, czyli procesów sensorycznych. Spostrzeganie natomiast procesem sensorycznym nie jest, choć jest przez niego zapoczątkowane. Spostrzeganie stanowi w gruncie rzeczy proces myślowy (centralny), zależny od repertuaru pojęć wyuczonych i uwarunkowanych poziomem rozwoju intelektualnego. Nastawienie spostrzeżeniowo-pojęciowe jest więc to względnie trwała skłonność do odbierania wrażeń związanych ze spostrzeganiem na określonym poziomie spostrzegawczości obiektów i zdarzeń odznaczających się określoną katektycznością. Poziom spostrzegawczości jest tym wyższy, im łatwiej człowiek dostrzega takie cechy obiektów i zdarzeń, które mają istotne znaczenie mimo tego, że nie rzucają się w oczy, nie przyciągają niejako automatycznie uwagi mimowolnej, a niejednokrotnie są trudne do wykrycia. Określony poziom spostrzegawczości pomaga rozwiązywać problemy i odpowiednio zaohować się w sytuacjach wymagających spostrzeżenia tego, co ma istotne a niełatwe do wykrycia znaczenie. Jest to możliwe tym bardziej, im większa jest skłonność i zdolność rozpoznawania przedmiotów
zjawisk na podstawie ograniczonych wskazówek oraz im większa jest łatwość i trafność łączenia spostrzeganych elementów w nowe całości. Można więc powiedzieć, że skłonność i zdolność do spostrzegania jest tym większa, im wyższy jest poziom dyspozycji dotyczącej dostrzegania niewielkich zmian w ogólnym wyglądzie przedmiotów i zjawisk oraz dyspozycji dotyczącej dostrzegania licznych szczegółów, przede wszystkim takich, które mają istotne znaczenie i nie są łatwe do wyodrębnienia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *