person in red shirt wearing black and gray headphones

Nowe konstrukcje

Innym przejawem rozwoju Sieci Operacyjnej jest jej wzrastająca zdolność do wytwarzania nowych konstrukcji. Jak zauważył Je- rome Bruner, każdy instrument regulacji może funkcjonować reproduktywmie lub generatyw- nie. Te instrumenty, które osiągnęły zdolność do wyłącznie reproduktywnego funkcjonowania, kończą swój rozwój w momencie, w którym zostały utworzone i ustabilizowane; umożliwiają one wyłącznie (powtarzanie tego, czego się człowiek kiedyś nauczył. Są jednak także instrumenty, które — używając sformułowania Brunera — ¡pozwalają człowiekowi wyjść poza informacje dane mu w trakcie uczenia się. Dzięki nim może on generować nowe informacje, nowe sposoby myślenia i działania. Ta zdolność generatywna jest przesłanką powstawania wytworów oryginalnych, twórczości. Tak więc rozwój Sieci Operacyjnej może być rozpatrywany jako wzrost zdolności do generowania nowych idei o wyższym stopniu złożoności i oryginalności, czyli do tworzenia wytworów o cechach twórczych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *