person in red shirt wearing black and gray headphones

Maria semczyszyn mąż

Osoby wykolejone są to ludzie, którzy, ze względu na cechujące ich ustosunkowania wobec oczekiwań społecznych, reprezentatywnych dla szerszych struktur społecznych, odznaczają się nasileniem reakcji negatywnych. Wskazując zaś na reakcje negatywne, wskazujemy tym samym na zachowania się niezgodne z życzeniem innego człowieka czy innych ludzi. Chodzi więc o zachowanie się człowieka, który mimo tego, że w […]