person holding pencil near laptop computer

Neotech wieluń praca

Obok zleceń skłaniających do wykonania konkretnych dzieł, czyli zleceń zadaniowych, wyróżniamy zlecenia normodawcze. Te ostatnie wskazują na pewną, mniej lub bardziej ogólną kategorię dzieł, które powinny lub mogą być wykonane, jeżeli zaistnieje sytuacja należąca do danej kategorii sytuacji. Mówi się np., że kierowca powinien zrobić wszystko, co w jego mocy, aby udzielić pomocy człowiekowi, który […]