People Looking at Laptop Computer

Presco piła praca

Może być nie tylko konsekwencją motywacji skłaniającej do realizacji celu, która daje zadowolenie dzięki uczuciu solidarności i wspólnoty z współsprawcami przestępstwa. Negatywne ustosunkowanie się wobec normy uczciwości może być także konsekwencją motywacji skłaniającej, za wszelką cenę, do uzyskania określonych korzyści materialnych. Trzeba pamiętać, iż negatywność danego zachowania się jest cechą względną; to samo zachowanie się […]