person holding white ipad on white table

Swedwood wielbark forum

Przestępczość złodziejską (np. kradzież, kradzież z włamaniem; wyłudzenie);przestępczość bandycką (np. kradzieże rozbójnicze, rozbój; wymuszanie celem zaboru mienia; przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu związane z zaborem mienia); c) przestępczość zabawową (np. uszkodzenie cudzego mienia mające charakter wandalizmu; użycie przemocy lub groźba użycia natychmiastowego gwałtu; przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu i godności osobistej wynikające z motywów zabawowo-agresywnych; bójki; […]