Gray Study Dice on Table

Przedstawiając rezultaty obserwacji zachowania się młodzieży, wchodzącej w nałóg narkotyzowania się

J. Mazurek stwierdza, że są to osoby, które charakteryzuje swoista bierność. Cechuje je negacja powszechnie uznawanych autorytetów i nieliczenie się z normami społecznymi poza tymi, bardzo ubogimi, które obowiązują w kręgach zabawowych, do których te osoby jedynie skłonne są należeć, gdyż w gruncie rzeczy atrakcyjna jest dla nich wyłącznie zabawa. Nie mają natomiast ochoty uczyć się i pracować, gdyż unikają wysiłku zarówno umysłowego,’jak i fizycznego. Z reguły więc nie uczą się i nie pracują, wydają natomiast bez żadnych oporów pieniądze nie przez nich zarobione. Nie interesuje ich życie polityczne i społeczne kraju, nie należą do żadnych organizacji młodzieżowych, ani do grup nieformalnych, podejmujących i realizujących jakieś konstruktywne zadania społeczne. Zamiast tego chętnie wspólnie słuchają muzyki, przebywają w parkach, przesiadują na skwerach i w lokalach. Często się nudzą i szukając intensywnych przeżyć skłonni są zażywać proponowane przez współtowarzyszy środki odurzające. W porze letniej bardzo chętnie wyjeżdżają na tzw. „stop”, gdzie pozbawieni są bardziej systematycznej kontroli społecznej. Czasem uprawiają „twórczość” literacką lub malarską, którą przeważnie charakteryzuje ubóstwo wyrazu artystycznego i swoista stereotypowość. Chętnie tańczą przy akompaniamencie muzyki beatowej i próbują grać na instrumentach, mimo braku elementarnego przygotowania w tym zakresie. Sportem nie interesują się wcale, gdyż jego uprawianie wymaga systematycznego wysiłku oraz zakłada wykazywanie się rezultatami obiektywnie sprawdzalnymi. Czując się izolowani i osamotnieni, skłonni są natomiast należeć do grup społecznych, ale tylko takich, które zapewniając im oparcie i aprobując ich sposób życia równocześnie nie domagają się od swych członków systematycznego wysiłku i nie sprawują nad nimi zbyt krępującej kontroli. W życiu rodzinnym są nastawieni na konsumpcję, a w szkole, o ile jeszcze do niej uczęszczają, nie cieszą się najlepszą opinią zarówno jako uczniowie, jak i jako członkowie zespołu klasowego, gdyż często łamią regulamin szkolny i szkolne obyczaje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *