Concentrated black kid doing sums

Przyswojenie sobie odpowiednich wzorów określających preferencje w zakresie celów

A więc wytworzenie skłonności do odpowiedniej motywacji, stanowi z reguły punkt wyjścia procesu resocjalizacji. Tak zatem, w wielu wypadkach proces resocjalizacji rozpoczyna się poprzez uczenie się na zasadzie klasycznego warunkowania. W toku tego rodzaju uczenia się bodźce dotychczas obojętne stają się źródłem wartości, które zaczynają dominować nad wartościami już utrwalonymi, a równocześnie stanowiącymi źródło dążeń, które powodowały antagonistyczno-destruktywne ustosunkowania. Zastanówmy się, od czego zależy efektywność nagradzania. Otóż zdaniem wielu badaczy, gdy dana nagroda jest często powtarzana w krótkich odstępach czasu, wówczas każda następna nagroda należąca do tej samej kategorii nagród, w coraz mniejszym stopniu zwiększa prawdopodobieństwo występowania nagradzanej reakcji. Okazuje się również, iż nagrody opóźnione są znacznie mniej uczące (a więc w dużo mniejszym stopniu zwiększa się wskutek ich występowania’prawdopodobieństwo wywołania nagradzanej reakcji), aniżeli nagrody będące bezpośrednim następstwem danej reakcji. Wynika stąd, że im bardziej opóźnione jest nagradzanie, tym mniej okazuje się skuteczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *