man standing in front of group of men

Sądy światopoglądowe nawiązują do określonych doświadczeń poznawczych

Wykazuje to wyraźnie staranna analiza języka twierdzeń światopoglądowych. Twierdzenia światopoglądowe zawierają nie tylko terminologię służącą do opisu i eksplikacji, ale również do oceny. Tak zatem przyswojenie twierdzeń światopoglądowych pozwala na uświadomienie sobie określonych cech rzeczy i zdarzeń, a równocześnie na przypisywanie rzeczom i zdarzeniom, ze względu na określone cechy, tej czy innej wartości. Przyjęcie określonych przekonań światopoglądowych z reguły określa motywacyjną funkcję różnorakich pojęć. Nietrudno na przykład zauważyć, jak inaczej zachowuje się w niedzielę wierzący katolik w porównaniu z człowiekiem niewierzącym. Dla katolika bowiem treść pojęcia „niedziela” jest w swej motywującej funkcji najzupełniej inna, niż dla człowieka niewierzącego. Poza wymienionymi elementami światopoglądowymi procesy integracji psychicznej i społecznej dotyczą również ideologii, to jest zinternalizowanych i kooperujących wzorów aktywności wieloetapowej i długofalowej. Chodzi tu więc o wytwarzanie się nastawień emocjonalnych, centralnie integrujących wszystkie nastawienia popędowe (potrzeby i dążenia) oraz nastawienia pobudzeniowe (wartości). W rezultacie powiązań między elementami światopoglądu, potrzebami i wartościami regulującymi centralnie aktywność człowieka wytwarza się, mniej lub bardziej konsekwentny i funkcjonalny, centralny system regulacji wszystkich procesów psychicznych i czynności człowieka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *