group of people wearing white and orange backpacks walking on gray concrete pavement during daytime

Sieć Wartości a zachowania prospołeczne

Sieć Wartości nie stanowi bytu odrębnego od omawianych już struktur. Należałoby raczej powiedzieć, że jest to pewien system, w
ramach którego jest „umieszczona” Struktura Ja, a także inne struktury. Oprócz własnej osoby w Sieci Wartości reprezentowane są również inne elementy doświadczenia człowieka, takie jak inni ludzie, instytucje, życie społeczne i niezliczone elementy składające się na przestrzeń psychologiczną człowieka. Sieć Wartości zawiera, oprócz reprezentacji obiektów świata takimi, jakimi one zwykle bywają, również standardy stanu pożądanego dla tych obiektów. Tak więc podmiot nie tylko zdaje ¡sobie sprawę z tego, jaki przedmiot jest, ale także z tego, jaki powinien być. Spostrzeżona rozbieżność między stanem realnym a pożądanym wzbudza napięcie motywacyjne w Sieci Wartości, które może prowadzić do czynności ukierunkowanych na zmniejszenie zaobserwowanej rozbieżności. Człowiek może wtedy starać się pomóc drugiemu człowiekowi, pocieszyć go, podzielić się z nim, ochronić go. (Samo napięcie motywacyjne oczywiście nie prowadzi w sposób konieczny do czynności; jest tylko jednym z jej warunków).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *