person holding white ipad on white table

Swedwood wielbark forum

Przestępczość złodziejską (np. kradzież, kradzież z włamaniem; wyłudzenie);przestępczość bandycką (np. kradzieże rozbójnicze, rozbój; wymuszanie celem zaboru mienia; przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu związane z zaborem mienia); c) przestępczość zabawową (np. uszkodzenie cudzego mienia mające charakter wandalizmu; użycie przemocy lub groźba użycia natychmiastowego gwałtu; przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu i godności osobistej wynikające z motywów zabawowo-agresywnych; bójki; zgwałcenia);
A wśród osób wykolejonych obyczajowo wyróżniamy osoby odznaczające się: zachowaniami autodestrukcyjnymi, tj.: alkoholizmem, narkomanią, skłonnością do zamachów samobójczych i samouszkodzeń; wykolejeniem seksualnym (np. przedwczesne rozpoczynanie współżycia seksualnego; ekshibicjonizm; prostytucja); pasożytnictwem społecznym (młodzież, która nie uczy się i nie pracuje). Wymieniając te kategorie młodzieży chcemy równocześnie zaznaczyć, iż chodzi o młodzież, która w tym sensie weszła w konflikt ze społeczeństwem, że sąd powinien wobec niej interweniować czy to w sensie poprawczym, czy choćby tylko opiekuńczym. Oczywiście, wśród tej młodzieży z pewnością nie wszyscy młodzi ludzie, którzy weszli w konflikt z formalnie obowiązującym prawem i dominującymi w danym społeczeństwie obyczajami, są to osoby wykolejone społecznie. Niemniej jednak znaczna większość wśród nieletnich i młodocianych tego rodzaju to osoby wykolejone przestępczo lub obyczajowo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *