person using MacBook Pro

W powyższym przykładzie mieliśmy do czynienia z aktywizowaniem potrzeb poprzez uświadomienie rozbieżności

Między nastawieniami poznawczymi i emocjonalnymi a rzeczywistością oraz poprzez wskazywanie wzorów takiej aktywności, która jest w stanie ową rozbieżność wyeliminować. Ale, jak się okazuje, również wskazanie aktywności pozwalającej usunąć brak rozbieżności między nastawieniami a rzeczywistością można określić jako aktywizowanie potrzeb. Źródłem napięcia jest bowiem nie tylko rozbieżność między nastawieniami a rzeczywistością, pobudzającą ze względu na wartości, które ją charakteryzują. Źródłem napięcia jest również brak tego rodzaju rozbieżności, gdyż uniemożliwia on znalezienie aktywności pozwalającej wyładować nadmiar energii psychicznej. Psychiczną konsekwencją wspomnianego braku rozbieżności jest męczący stan nudy. Właśnie korzystając z tego, że „Romcio” bardzo się nudził, wciągnęliśmy go do opiekowania się rybkami w pomieszczeniu młodzieżowej sekcji „Klubu Krzywego Koła”, a następnie skłoniliśmy go do organizowania ogniw tej sekcji, zajmujących się pływaniem i nauką dżudo. We wszystkich wypadkach pracy z chłopcami podlegającymi sądowi dla nieletnich oraz pracy z towarzyszami tych chłopców kształtując nastawienia i wynikające z nich motywacje i ustosunkowania strzegliśmy się proponowania celów, których realność okazywała się wątpliwa. Jeżeli nawet proponowane cele były trudne, staraliśmy się przekonać resocjalizowanych podopiecznych, że są to cele realne i, oferując w sposób przekonywający swoją pomoc, wzmacnialiśmy ich nadzieje na osiągnięcie sukcesów, na których im zależało.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *