Concentrated black kid doing sums

Wpływ na zachowanie

Wynika stąd, że czynniki, które zmieniają stopień koncentracji na sobie, mogą wywierać wpływ na zachowanie prospołeczne. Istnieją na ten temat dane eksperymentalne. Jerzy Karyłowski prowadził badania nad wpływem koncentracji na własnej osobie na bezinteresowne działanie na rzecz innych ludzi. Badanymi byli chłopcy w wieku od 16 do 18 lat. Procedura eksperymentalna była dość złożonaw każdym bądź razie umożliwiała precyzyjny pomiar ilości pracy wykonanej na rzecz innej osoby. Badani wierzyli, że za ich pracę inny człowiek (partner w badaniu) otrzyma pieniądze. Chodziło więc o bezinteresowne działanie na rzecz drugiego człowieka. Autor badania wprowadził w jednej z grup manipulację koncentracją na sobie. Polegało to na tym, że umieszczał tuż przed badanym lustro, w którym chłopiec widział siebie. Jest to nader skuteczny, choć wydawałoby się delikatny sposób zwiększania koncentracji na własnej osobie. Okazało się, że taka manipulacja w sposób istotny statystycznie zmniejszała zachowanie prospołeczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *