shallow focus photography of books

Złośliwość czy negatywność nie istnieją w słownictwie nieletnich przestępców

Wielu autorów sygnalizuje występowanie nihilistyczno-agresywnej integracji postaw młodzieży wykolejonej społecznie. Podsumowując dane dotyczące tej młodzieży A. K. Cohen pisze: „Takie pojęcia jak złośliwość czy negatywność nie istnieją w słownictwie nieletnich przestępców, którzy jednak często, czasem ze skruchą, a czasem z odczuciem radości lub nawet dumy, mówią nam, że są po prostu źli. W wyniku badań, które objęły 483 nieprzestępczych i 166 przestępczych chłopców, dochodzi do wniosku, iż młodzież wykolejona przestępczo przenosi na samą siebie swój brak zaufania do ludzi spoza kręgu przestępczego. Pewną odmienność w zakresie obrazu własnego ja wykazują ludzie o tendencjach psychopatycznych. Nie przejawiają oni kompleksu niższości, ani kompleksu winy. Są zadufani w sobie i nie starają się porównywać z innymi, gdyż jako osoby skrajnie egocentryczne i egoistyczne nie odczuwają żadnej potrzeby wzajemnej emocjonalnej zależności, ani nie przejawiają żadnych tendencji do identyfikowania się z jednostkami lub grupami. Lewicki (1962, s. 295) podkreśla, iż jednym z najistotniejszych czynników wpływających na stosunek człowieka do samego siebie i do społeczeństwa jest pogląd na świat i on właśnie decyduje, w znacznej mierze, o stopniu i zakresie wykolejenia społecznego. Młodzież wykolejoną z reguły cechuje ubóstwo w sferze zinternalizowanych treści kulturowych, pełniących funkcje integrujące spostrzeganie i rozumienie świata, czyli ubóstwo wiedzy światopoglądowej. Znaczny odsetek poważnie wykolejonych nieletnich i młodocianych żywi przekonania mniej lub bardziej skrajnie deprecjonujące otaczającą ich rzeczywistość społeczną (Berkowitz, 1962, s. 306 – 307). Jest to u nich układ przekonań podsycających zgeneralizowaną nienawiść do ludzi; są one szczególnie charakterystyczne dla osobników nierzadko odznaczających się inteligencją, których cechuje niski poziom lęku (Lykken 1957; Dąbrowski 1959, s. 276-284, 350 -352). Nic więc dziwnego, że usiłują oni za wszelką cenę zaspokoić własne potrzeby przybierające formę motywacji skrajnie egoistycznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *