red apple fruit on four pyle books

Dmitrij bystrolotow

Stwierdzając zaś, że pewien zbiór czynności stanowi syndrom, stwierdzamy tym samym, że charakteryzuje je tendencja do współwystępowania i że odznaczają się one wspólnymi cechami, co skłania nas do przypuszczenia, iż owe cechy pochodzą z tego samego źródła. Łatwo zauważyć, że np. ktoś, kto tępi rówieśników, którzy „pucują” (donoszą wychowawcom czy rodzicom o tym, co dzieje się […]