three people sitting in front of table laughing together

Met chem pilzno

W pierwszym wypadku nacisk z zewnątrz, który ma skłonić daną osobę do zmiany dotychczasowego zachowania się, jest bezskuteczny. W drugim wypadku, wskutek nacisku z zewnątrz dana osoba zmienia swoje zachowanie się tak, by zmiana wywołała wyeliminowanie nacisku lub jego źródła. Przykładem zachowania się opornego jest ograniczenie się do odmowy wykonania czyjegoś zlecenia lub też do […]