Gray Study Dice on Table

Terminator 2 cda

Czynności osób wykolejonych, odznaczające się bądź negatywnym, bądź pozytywnym ustosunkowaniem, interesują nas jako zewnętrzny wyraz procesów psychicznych, od których owe ustosunkowania zależą. Mówiąc inaczej, interesuje nas aktywność młodzieży wykolejonej społecznie, ujmowana jako ustosunkowania i powodujące je motywacje. Akcentując znaczenie ustosunkowań jako cech aktywności, które oznaczają relacje między człowiekiem a rzeczywistością, przyznajemy, że te relacje zależą w […]