Gray Study Dice on Table

Nissan kaszkaj 2008

Analizując negatywne reakcje wobec zleceń normodawczych wypada wyróżnić reakcje bezpośrednie i reakcje pośrednie. Bezpośrednia reakcja negatywna wobec danego zlecenia normo oddawczego, krócej: wobec danej normy to mniej lub bardziej ekspresyjne wyrażenie stanu wewnętrznego, który polega na uprzytomnieniu sobie, iż dana norma obowiązuje i że się ją odrzuca. Natomiast pośrednia reakcja negatywna to ta lub inna czynność, […]