People Looking at Laptop Computer

Stars impresariat opinie

Wskazując na odmiany ustosunkowania się wobec zleceń wyrażających oczekiwania społeczne i interesy danego społeczeństwa, należy wyróżnić czynności, które odznaczają się ustosunkowaniem się antagonistyczno-konstruktywnym oraz czynności, które odznaczają się ustosunkowaniem antagonistyczno-destruktywnym. To pierwsze stanowi konsekwencję przeciwstawiania się wartościom społecznym i normom, spowodowanego uznawaniem wartości społecznych i norm również ważnych w skali całego społeczeństwa, ale przeciwstawnych tym, […]