Children Playing with Colored Liquids inside the Container

Fermy drobiu borkowski

Niejednokrotnie mamy do czynienia z tzw. manifestacjami, czyli z wskaźnikami definiującymi, to jest takimi, których dobór, na podstawie przyjętych kryteriów, jest zarazem zdefiniowaniem określonego terminu. Dodajmy, że wśród wskaźników definiujących wyróżnimy nie tylko definiujące pewne całości, obejmujące zbiory zdarzeń spostrzeganych (np. zdarzenia składające się na układ wychowawczy); wyróżnimy wśród tego rodzaju wskaźników także takie, które […]