man standing in front of group of men

Praca do kitu maflow

Ewentualnie internat i zakład pracy, a w stosunku do młodzieży podsądnej: sąd, kurator sądowy, ośrodek pracy kuratorskiej, zakład resocjalizujący i w niektórych wypadkach ognisko wychowawcze, poradnia i ośrodek wychowawczo-terapeutyczny oto są systemy społeczne i instytucje, które mogą i powinny reprezentować interesy społeczeństwa. Powołując się na badania prezentowane przez J. F. Jr. Shorta, R. Rivera i […]