Children Doing Homework

Krystyna lewenfisz kulesza

Postawy różnią się między sobą także ze względu na znak postawy. Mówiąc zaś o znaku postawy mamy na myśli rodzaj oceny jej przedmiotu. Postawa może być dodatnia lub ujemna, to jest mieć znak dodatni lub ujemny. I tak np. doliniarz, a więc złodziej uprawiający kradzieże kieszonkowe, może dodatnio oceniać złodziei uprawiających ten sam proceder przestępczy, […]