Children Playing with Colored Liquids inside the Container

Operator zurawi wiezowych

Ustosunkowaniem negatywnym wobec normy uczciwości będzie np. dokonywanie kradzieży, by zaspokoić takie lub inne swoje potrzeby, mimo że sprawca wie, iż norma uczciwości obowiązuje oraz liczy się z możliwością ewentualnych represji, będących konsekwencją przekroczenia tej normy. Podobnym przypadkiem będzie postępowanie człowieka, który nie może oprzeć się pokusie nadmiernego konsumowania alkoholu czy dewiantywnego zaspokajania potrzeby seksualnej, […]