group of people wearing white and orange backpacks walking on gray concrete pavement during daytime

Urlop okolicznościowy śmierć babci żony

Jak wynika z dotychczasowych, znanych nam badań, najczęściej wśród młodzieży wykolejonej społecznie spotyka się następujące motywacje: niezadowolenie z obecnych warunków i pragnienie warunków lepszych, często podsycane specyficzną lekturą i oglądaniem specyficznych filmów, budzących chęć osiągnięcia dobrobytu, przeżycia przygody i zdobycia rozgłosu; pragnienie zdobycia bogactwa w sposób łatwy i nie wymagający wysiłku; uczucie nudy wynikające z braku poważniejszych, jasno […]