Person Behind Books

Www otomoto pl

W przypadku aktywności emanacyjnej cel albo nie jest w ogóle uświadamiany, albo też jest uświadamiany, ale nie pokrywa się z wynikiem konstytuującym czynność, czyli z celem rzeczywistym. Często chodzi tu zachowanie się mające charakter tzw. mechanizmu obronnego, czyli. takiego zachowania się, którego jedyną funkcją jest zagłuszanie irracjonalnego lęku. Mamy tu więc do czynienia z czynnościami rozładowującymi […]