Zestaw rattanowy weiling po angielsku

Mówiąc o czynnościach syndromatycznych, które określamy tu jako manifestacje postawy, mamy na myśli ustosunkowanie się człowieka do obiektów i zdarzeń. Wolno więc powiedzieć, że zajmując się problemem postaw, zajmujemy się tym samym specyficznymi dla człowieka czynnościami, ujmowanymi nie w aspekcie wykonania, ale w aspekcie ustosunkowania. Tak więc manifestacje postawy są zawsze relacjami między człowiekiem a […]