Operator zurawi wiezowych

Ustosunkowaniem negatywnym wobec normy uczciwości będzie np. dokonywanie kradzieży, by zaspokoić takie lub inne swoje potrzeby, mimo że sprawca wie, iż norma uczciwości obowiązuje oraz liczy się z możliwością ewentualnych represji, będących konsekwencją przekroczenia tej normy. Podobnym przypadkiem będzie postępowanie człowieka, który nie może oprzeć się pokusie nadmiernego konsumowania alkoholu czy dewiantywnego zaspokajania potrzeby seksualnej, […]