Pojutrze cda

Negatywne ustosunkowanie się wobec społecznych oczekiwań, docierających do człowieka w formie zleceń zadaniowych czy normodawczych, może być funkcją zewnętrzną bardzo różnych postaw: po pierwsze, może w grę wchodzić negatywna postawa wobec osoby przekazującej zlecenie. Tak np. uczeń nie wykonuje zlecenia wydanego przez nauczyciela, ponieważ tego nauczyciela nie lubi; po drugie, źródłem reakcji negatywnych może być niechęć do […]