Children Doing Homework

Akcentując znaczenie nastawienia agresywnego

Jako osobowościowego składnika wykolejenia społecznego, J. Pinatel zwraca uwagę na występujące wśród młodzieży wykolejonej społecznie upośledzenie emocjonalne, polegające na skrajnym egocentryzmie, zanikli uczuć bezinteresownej życzliwości oraz na obniżeniu poziomu antycypacji winy i innych konsekwencji własnych czynów przestępczych i nie- obyczajnych. A Hanna Namowicz ujawnia częste występowanie wśród młodzieży wykolejonej reakcji emocjonalnie infantylnych (ze względu na postulowany poziom szkolny i iloraz inteligencji) i niedojrzałych. Trzeba jednak podkreślić, że charakterystyczne dla nastawień popędowych osób wykolejonych społecznie są nie tylko opóźnienia rozwojowe. Inną odmianą zaburzeń w sferze nastawień popędowych są np. takie, na które wskazuje K. Imielinski. Zwraca on mianowicie uwagę na fakt, że u wielu osób, u których wykolejenie seksualne wiąże się z dewiantywnym społecznie uzyskiwaniem satysfakcji seksualnej, występuje nadmierne rozbudzenie seksualne. Powiada także, że chodzi często o takie rozbudzenie, któremu towarzyszy poczucie niższości i chęć stałego sprawdzania swej sprawności seksualnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *