person using MacBook Pro

Constantia teich poland

Wyobraźmy sobie, że harcerze z Drużyny Nieprzetartego Szlaku bawią się w podchody, a zabawa polega na tym, aby niedostrzeżonym przez „przeciwnika” dotrzeć do określonego miejsca. Otóż trzask gałązki złamanej własną nogą harcerza jest przez niego ignorowany, gdyż ma dlań małe znaczenie. Natomiast trzask gałązki spowodowany jakimiś innymi, nie znanymi mu, przyczynami, wywołuje jego żywą reakcję, gdyż może sygnalizować zbliżanie się kogoś z drużyny „wrogiej”, a więc sygnalizując możliwość sytuacji niebezpiecznej mobilizuje do ukrycia się lub ucieczki. Traktując czynności jako wskaźniki postawy chcemy podkreślić, że są one nie tylko szczególną odmianą zachowania, ale i odznaczają się takim lub innym ustosunkowaniem wobec bodźców ze środowiska zewnętrznego (np. trzask gałązki) lub wewnętrznego (np. uczucie głodu), sygnalizują tym samym istnienie Względnie trwałych psychicznych dyspozycji osób, na których owe bodźce oddziaływają. Starając się odpowiedzieć na pytanie, czym są wskaźniki w ogólnym rozumieniu tego słowa, powiemy co następuje. Wskaźnikiem jakiegoś zdarzenia (stanu lub zmiany) P nazywać będziemy zjawisko U, którego spostrzeżenie pozwoli nam (w sposób bezwyjątkowy lub choćby z wyższym od przeciętnego prawdopodobieństwem) określić, że zaszło zdarzenie P. To samo dla cech posiadanych przez taki lub inny obiekt będzie brzmiało: cecha U (np. określone ustosunkowania charakteryzujące dane czynności Stefana czy Józefa) jest wskaźnikiem posiadania cechy P przez obiekt S. czy J., jeśli na podstawie tego, że obiekt S (czy J) odznacza się empiryczną cechą, możemy orzec, że ma on cechę P lub też, iż cecha U pociąga za sobą określoną lub wyższą od przeciętnej szansę posiadania cechy P przez ów obiekt S (czy J). Możemy więc powiedzieć, że posiadanie tzw. „dziar- gi” (małej ciemnej kropki nad lewym okiem) jest wskaźnikiem przynależności do kategorii git-ludzi, a posiadanie analogicznej kropki nad prawym okiem jest wskaźnikiem przynależności do kategorii „kiepskich” (frajerów). Tak więc wskaźnik to zawsze coś, po czym można poznać, że coś zaszło, czy występuje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *