silhouette of child sitting behind tree during sunset

Dążenie do wiedzy

Otóż angażowanie Struktury Ja osłabia motywację generowaną w Sieci Operacyjnej, taką jak ciekawość, dążenie do
wiedzy, zainteresowanie, zaangażowanie w problemy p>oznawcze itp. Istnieje wiele dowodów eksperymentalnych i obserwacji życiowych, które na to wskazują. Na przykład autor amerykański Edward Deci stwierdził, iż w sytuacji, gdy młodzież otrzymała nagrody materialne za rozwiązywanie interesujących zagadek, zmniejszało się bardzo jej późniejsze zainteresowanie zagadkami. Podobne efekty stwierdzili inni autorzy amerykańscy, badając wpływ nagród na motywację dzieci do rysowania. W innych badaniach wielokrotnie stwierdzano zjawisko, polegające na tym, iż napięcie spowodowane lękiem, poczuciem zagrożenia, wystawieniem na publiczną ocenę i innymi tego rodzaju czynnikami wpływa na zmniejszenie ciekawości poznawczej i gotowości do eksplorowania, czyli poszukiwania nowej wiedzy. Tymczasem ciekawość i eksploracja są decydującymi czynnikami w zdobywaniu przez dziecko nowej wiedzy, w rozwoju myślenia, w doskonaleniu ■ umiejętności rozwiązywania problemów, w formowaniu pasji poznawania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *