Constantia teich poland

Wyobraźmy sobie, że harcerze z Drużyny Nieprzetartego Szlaku bawią się w podchody, a zabawa polega na tym, aby niedostrzeżonym przez „przeciwnika” dotrzeć do określonego miejsca. Otóż trzask gałązki złamanej własną nogą harcerza jest przez niego ignorowany, gdyż ma dlań małe znaczenie. Natomiast trzask gałązki spowodowany jakimiś innymi, nie znanymi mu, przyczynami, wywołuje jego żywą reakcję, […]