Komornik piotr pietrasik

Niewątpliwie podstawowe znaczenie dla charakterystyki manifestacji postawy ma przedstawienie jej przedmiotu, czyli jej treści przedmiotowej. A biorąc pod uwagę tę cechę postawy, można by wyróżnić postawy wobec zdarzeń i postawy wobec obiektów. Podział ten wynika stąd, że ludzie spostrzegają rzeczywistość właśnie z uwzględnieniem tych dwóch jej aspektów. Spostrzegamy pewne stany i zmiany obiektów oraz obiekty, […]