brown wooden book shelves with books

Sieć Operacyjna a zachowania prospołeczne

Sieć Operacyjna, omówiona już w rozdz. 1, nie jest żadną oddzielną instancją regulacyjną. Jest to tylko inny aspekt integrowania doświadczenia. Dziecko, organizując w trakcie swego życia kolejne informacje i doświadczenia, porządkuje je także według reguł logicznych, obiektywnych, pozaemocjonalnych. Tu doświadczenia porządkowane są według podobieństwa fizycznego, współwystępowania, następstwa, podrzędności—nadrzędności, wynikania. Ten informacyjny system reprezentacji chętnie określamy ¡mianem wiedzy, w istocie jednak jest to cały czas ten sam świat psychologiczny, co w Sieci Wartości. Różnica leży w organizacji doświadczenia: w Sieci Wartości elementy są zorganizowane ¡ze względu na ich ładunek wartościujący, w Sieci Operacyjnej — ze względu na ich informacyjne, logiczne właściwości. Jak już mówiliśmy, napięcie w Sieci Wartości wynika m.in. z faktu rozbieżności między stanem aktualnym obiektów a stanem pożądanym. Kiedy natomiast powstaje napięcie w Sieci Operacyjnej? Sądzimy, że wtedy, gdy do człowieka docierają informacje sprzeczne logicznie, niepełne, niepewne. Rozważmy następujący przykład. Spotykamy na ulicy obok szkoły, rano, płaczące dziecko z rozbitym kolanem. Obok leży worek z kapciami, który wypadł dziecku z ręki. W chodniku jest dziura, która wyraźnie była przyczyną upadku. Sytuacja z informacyjnego punktu widzenia jest jasna — dziecko biegnąc do szkoły .potknęło się, przewróciło, rozbiło kolano. Nie ma tu większej niepewności poznawczej. Nasza Sieć Operacyjna nie generuje więc napięcia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *