Diligent small girl drawing on paper in light living room at home

Polega na zmianie przynależności dokonywanej bez zmiany podstawowych dążeń życiowych

Tak np. człowiek opuszcza jedną szajkę złodziejską i przenosi się do drugiej, gdyż zapewnia mu ona interakcje bardziej nagradzające i powodujące mniejsze koszty. Drugi z nich wiąże się z zasadniczą zmianą w sferze nastawień emocjonalnych i poznawczych. A zmiana ta jest możliwa wówczas gdy, po pierwsze, nie tylko usuniemy tzw. osoby i zbiorowości znaczące, aktywizujące w przedmiocie oddziaływań dyspozycje sprzyjające rozwojowi i utrwalaniu się stanu wykolejenia społecznego, ale i, po drugie, gdy wprowadzimy osoby i zbiorowości znaczące, mające odpowiednie walory resocjalizujące. W autotelicznych działaniach etiotropowych chodzi o reedukujące usuwanie tych czynników tkwiących w środowisku, w osobowości i organizmie wychowanka, które, kształtując określone zaburzenia w postępowaniu, są tych zaburzeń przyczyną i źródłem. Celem reedukacyjnyćh działań ergo- tropowych jest podtrzymywanie i rozwijanie tych wszystkich psychicznych konsekwencji aktywów środowiska, osobowości i organizmu, które mogą być wykorzystane w akcji resocjalizującej. Zadanie reedukujących działań semiotropowych jest odmienne. Chodzi tu o usuwanie psychicznych skutków wpływu i oddziaływania czynników znajdujących się w centrum działań etiotropowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *