woman standing in front of children

Pomaga trafnie

W wyniku naszej aktywności poznawczej pomoc może jednak okazać się zbędna; może np. dziecko czeka na kogoś, kto jest tuż obok. Gdybyśmy jednak nie odczuli napięcia czysto poznawczego, nie zareagowali i nie starali się zebrać brakujących informacji, być może nie moglibyśmy pomóc trafnie albo też wzięlibyśmy dziecko do samochodu i zawieźli na milicję, choć byłoby to zupełnie niepotrzebne. Zareagowalibyśmy wtedy głównie na napięcie w Sieci Wartości. Przypomnijmy tezę z rozdziału 1 — każdy akt regulacyjny opiera się równocześnie i na orientacji, na wartościowaniu. Uwzględnienie obydwu form prowadzi do efektywnej czynności. Jak więc widać, typ napięcia, które powstaje w Sieci Operacyjnej, jest inny niż w Sieci Wartości i inne czynności mogą go zredukować. Informacyjna, czysto poznawcza (inaczej — deskryptywna) reprezentacja świata (a więc i innych ludzi) jest źródłem ciekawości w sytuacjach niepewnych, sprzecznych, zaskakujących, nowych. Może ona kierować tzw. zachowaniami eksploracyjnymi, poszukiwaniem informacji, ewentualnie — samodzielnymi próbami wymyślenia brakujących elementów (jeśli w otoczeniu nie można wyszukać informacji, spróbujemy wymyślić je sami). Sieć Operacyjna odgrywa ważną rolę w regulacji zachowania prospołecznego, warunkując ciekawość poznawczą dotyczącą innych ludzi. Ciekawość ta pozwala na uzyskanie nowych informacji o ludziach, a więc również na trafniejszą pomoc. Jednocześnie zainteresowanie innymi ludźmi może ułatwiać dostrzeganie ich kłopotów czy problemów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *