man standing in front of group of men

Rozwój jako osiąganie określonych standardów

Drugi rodzaj kryteriów polega na tym, iż przyjmuje się pewne standardy, których osiągnięcie traktuje się jako przejaw rozwoju, natomiast nieosiągnięcie — jako zahamowanie rozwojowe. Takie standardy zakładają istnienie pewnej „skali”, na której lokuje się poszczególne funkcje czy dokonania. Tak nip. dla rozwoju praksji zakłada się pewną kolejność osiągnięć: jedzenie łyżką (2—3 rok życia), posługiwanie się ołówkiem (3—4 rok życia), posługiwanie się nożyczkami (5—6 rok życia) itd. Podobne standardy zbudowano do opisu rozwoju mowy, rozwoju społecznego, rozwoju inteligencji i innych. Standardy takie mają różne pochodzenie. Część z nich wywodzi się z opisu zjawisk, które występują typowo w danym okresie życia. Przy takim ujęciu standardu rozwój polegałby na osiąganiu tego, co jest przez innych w danym wieku osiągane. Oczywiście, takie kryterium nie (pozwala odróżnić zmian progresywnych od regresywnych, jeżeli w pewnym wieku stają się one typowe; np. zmiany funkcji charakterystyczne dla wieku starczego musiałyby niejako automatycznie być rozpatrywane jako przejaw rozwoju.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *