white book on brown wooden table

Rozwój jako ukierunkowane zmiany jakościowe

Roziwój bywa też traktowany jako sekwencja zmian jakościowych. Nie każda zmiana jakościowa może być uznana za przejaw rozwoju, tak jak nie każda mutacja jest formą rozwojowo doskonalszą; rozwój jest zmianą ukierunkowaną. Na ogół uważa się, że ukierunkowanie polega na stopniowym osiąganiu zróżnicowania i integracji, więc wyższa rozwojowo jest taka organizacja, która składa się z większej liczby różnorodnych elementów lepiej wzajemnie zintegrowanych. Wiąże się z tym zwykle większa złożoność, precyzja, efektywność funkcji. Przy takim kryterium wyraźny oiąg rozwojowy tworzą takie wytwory, jak: wóz konny, samochód, samolot odrzutowy, sputnik.
Kryterium takie okazuje się przydatne także do charakterystyki rozwoju psychiki człowieka. Z tego punktu widzenia można powiedzieć, że myślenie logiczne jest wyższą formą rozwojową niż myślenie intuicyjne, że spostrzeganie sytuacji społecznej jest formą bardziej zaawansowaną niż ¡spostrzeganie pojedynczych przedmiotów, że moralność obejmująca złożony, a zarazem spójny system zasad wskazuje na wyższy stopień rozwoju niż moralność oparta na kilku prostych, niezależnych od siebie zasadach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *