Back to School Flatlay

A analizując przekonania często występujące wśród młodzieży wykolejonej społecznie

Niewątpliwie nie zawsze przekształcanie sformułowań opisujących (sądów) czy oceniających (ocen) w przekonania dokonuje się dzięki argumentacji racjonalnej. Obok przekonań racjonalnych trzeba więc wyróżnić przekonania irracjonalne. A analizując przekonania często występujące wśród młodzieży wykolejonej społecznie, spotykamy tam wiele nieuzasadnionych, przedwczesnych uogólnień opisowych i oceniających, a także przekonań wynikających z pragnienia, by od razu posiąść całą wiedzę. Pragnienie to staje się źródłem popularności przypowieści, przysłów, mitów, wierzeń, fantazji, bajek i innych surogatów autentycznej wiedzy. Wśród znacznej części młodzieży wykolejonej społecznie popularne są takie np. przekonania: wszyscy kradną, każda kobieta to kurwa, liczy się tylko siła, rzetelna praca nie ma sensu („cześć pracy, napijecie się wody”), piękne hasła to tylko puste i oszukańcze słowa („zasuwanie chińskiej mowy przez lufcik”) itd. Znaczna część młodzieży wykolejonej społecznie ulega także mitom, np. obawie przed „zabrudzeniem się” przez bliższy kontakt z „nieczłowiekiem” oraz przekonaniu, że ktoś, kto zostanie „frajerem brudnym” (splami się donosicielstwem lub biernym homoseksualizmem), ten już nigdy nie będzie mógł być „naprostowanym” (zrehabilitowanym). Wypada więc podkreślić, że większość przekonań szerzących się w kręgach pod kulturowych, skupiających młodzież wykolejoną społecznie, to przekonania oceniające i irracjonalne. Ponadto formy wypowiadania przekonań bywają w tych kręgach rozmaite. Przekonania oceniające nie zawsze przybierają formę oceny np. takiej: praca jest złem koniecznym. Niejednokrotnie przekonanie oceniające odwołuje się do terminu „powinien”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *