flat lay photography of paintings

Konkretyzacja, naśladowanie i korygowanie

Dotychczas mówiliśmy o kształtowaniu nastawień popędowych. Teraz zajmiemy się oddziaływaniem na sferę nastawień pobudzeniowych. Chodzi tu np. o oddziaływanie konkretyzujące „techniki” zaspokajania potrzeb. O przebiegu tej konkretyzacji decydują zarówno doświadczenia indywidualne, jak i wpływy społeczne. I tak np. nie tylko niepowodzenia szkolne, ale i szkolne sukcesy konkretyzują potrzebą uznania społecznego i ważny jest tu nie tylko wpływ paczki chuligańskiej, ale i grupy harcerskiej. Zdobywać uznanie społeczne można bowiem nie tylko przez prowokowanie nauczycieli i agresywne zabawy, ale i przez sukcesy szkolne i harcerskie akcje pomocy dla swego regionu. Równie ważne jest naśladowanie osób, z którymi osoba naśladująca jest związana wiązie zależności heterotelicznej. Wychowawca, który imponuje wychowankowi swoimi osiągnięciami, tym samym podsuwa mu atrakcyjne wzory aktywności życiowej. Zarówno konkretyzacja, jak i naśladowanie dotyczyły specyfikacji potrzeb i mogły przyczyniać się do zmian w tym zakresie. Natomiast korygowanie — to kształtowanie nastawień pobudzeniowych, dokonywane wskutek zmiany hierarchii wartości związanych z określonymi potrzebami. tak np. zamiast dominacji wartości, których osiąganie eliminuje lęk, a więc zaspokaja potrzebę bezpieczeństwa, uzyskujemy dominację wartości związanych z potrzebą wzajemnej emocjonalnej zależności. I tak np. zamiast dominacji dążeń związanych z egocentryczną wersją zaspokajania potrzeb, uzyskujemy dominację dążeń liczących się z wymaganiami społecznymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *