person using MacBook Pro

Nagrodzenia czekoladą

Jak widać, dwie badane grupy różniły się między sobą tym, iż jedna za działalność na rzecz innych dzieci była nagrodzona czekoladą, druga zaś grupa zetknęła się z pozytywnymi konsekwencjami swoich czynów dla innych dzieci. W drugiej części eksperymentu porówna- liśmy zachowanie uczniów z obu grup w nowej sytuacji; w tej właśnie fazie badania chcieliśmy przekonać się, czy zastosowane procedury miały wpływ na dzielenie się z innymi ludźmi i zainteresowanie nimi. Badani otrzymali od eksperymentatora bardzo atrakcyjne kalkomanie i jednocześnie zaproponowano im, by część odstąpiły na rzecz chorych dzieci, rzekomo przebywających w szpitalu. Biorąc pod uwagę ilość oferowanych kalkomanii, można było stwierdzić, że obie badane grupy były bardziej skłonne do dzielenia się niż grupa kontrolna, w której nie zastosowano żadnych wcześniejszych oddziaływań. A więc oba zastosowane sposoby — i tradycyjne nagradzanie, i ukazywanie konsekwencji działania — były skuteczne, jeśli chodzi o zwiększenie gotowości do pomagania (choć trzeba przyznać, że tradycyjne nagradzanie było mniej skuteczne: dzieci nagrodzone czekoladą dzieliły się w mniejszym stopniu niż dzieci, którym ukazano konsekwencje ich działania).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *