group of fresh graduates students throwing their academic hat in the air

Nawiązując do powyższych stwierdzeń zaznaczymy w tym miejscu

Zdaniem niektórych znawców zagadnienia potrzeby człowieka wynikające z nich dążenia do rozładowania napięcia są wyspecyfikowane przez nastawienia emocjonalne (preferencyjne) i związane z nimi nastawienia poznawcze (percepcyjne). Ponieważ wchodzące tu w grę wzory są w znacznej części wzorami wpojonymi przez środowisko społeczno-kulturowe, mówi się także o tzw. kanalizacji potrzeb. I tak, uwzględniając kanalizację potrzeb ludzi żyjących we współczesnej kulturze europejskiej powiemy, że kultura ta nie toleruje specyfikacji potrzeby jedzenia polegającej na dążeniu do jedzenia ludzkiego mięsa i to nawet wtedy, kiedy doświadcza się uczucia silnego głodu, mimo że jedzenie ludzkiego mięsa i samo to mięso jest wartością obiektywną ze względu na potrzebę pokarmu i mogłoby rozładować napięcie, które wynika z niezaspokojenia tej potrzeby. Wspominając o kanalizacji ludzkich potrzeb, należy brać pod uwagę nie tylko wzory kulturowe obowiązujące w szerszych kręgach społecznych. Jakkolwiek zaspokojenie potrzeby seksualnej poprzez zbiorowe zgwałcenie kobiety nie jest tolerowane w ramach kultury europejskiej, to jednak w niektórych wąskich kręgach społecznych jest wpajane jako aprobowany wzór postępowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *