woman wearing academic cap and dress selective focus photography

Wiele czynności młodzieży wykolejonej społecznie ma charakter mechanizmów obronnych

Służy zagłuszeniu irracjonalnego lęku, często związanego z występowaniem napięcia wynikającego z różnorakich niezaspokojeń. Być może, iż występujące dość często w środowisku osób wykolejonych samookaleczenia mają niejednokrotnie charakter swoistego mechanizmu obronnego. Manifestuje się ów mechanizm szczególnie jaskrawo u osób impulsywnych, a równocześnie poddanych silnie ich frustrującej przymusowej izolacji. Podobne zachowanie obserwuje się nie tylko w zakładzie karnym, ale
w zakładzie poprawczym (Jaklewicz 1966). Również alkohol bywa niejednokrotnie swoistym środkiem rozładowywania napięcia, eliminowania lęku, redukowania jak powieda A. Kępiński „udręki pytań związanych z obrazem samego siebie” dotyczy to nie tylko ludzi dorosłych, ale i młodzieży starszej (Falewicz 1973). Także rozwydrzony seksualizm (Bogunia 1973) oraz narkotyzowanie się często stanowią swoistą ucieczkę od rzeczywistości, w której młody człowiek nie znajduje dla siebie miejsca, choć nie zawsze w pełni zdaje sobie z tego sprawę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *