Black girl writing on paper while reading book

Zaspokajanie potrzeb i realizację dążeń

Obok zdarzeń i obiektów ułatwiających i umożliwiających wymianę energii, a więc posiadających dodatnie wartości zasilające, trzeba wymienić zdarzenia i obiekty, których walor pobudzający polega na ujemnej wartości zasilającej. Chodzi tu o sytuacje budzące emocje, które mobilizują do czynności pozwalających uniknąć stanów, które utrudnią lub wręcz uniemożliwią wymianę energii. Pobudzać mogą więc nie tylko elementy rzeczywistości ułatwiające lub utrudniające uzyskanie dającego satysfakcję zaspokojenia czy choćby zadowolenia. Ważne są również pobudzeniowe oddziaływania elementów rzeczywistości występujące wówczas, gdy pobudzony człowiek dostrzega w nich środki i sposoby osiągania zadowalających go obiektów i przeżerania budzących zadowolenie zdarzeń. Pobudzeniowe walory mają, w sensie dodatnim i ujemnym, nie tylko zdarzenia i obiekty ważne z punktu widzenia wymiany energii. Analogiczne walory mają te elementy rzeczywistości, które są doniosłe ze względu na ich znaczenie w wymianie informacji między jednostką a rzeczywistością, która ją otacza i której jest częścią. Wychodzi się tu z założenia, że informacje pobierane z zewnętrznego i wewnętrznego środowiska przetwarzane w korze mózgowej w złożone struktury są koniecznym warunkiem funkcjonowania i rozwoju każdego osobnika. Można więc powiedzieć, że nastawienie pobudzeniowe to skłonność do emocjonalnego reagowania na określone obiekty katektyczne i na manifestujące te obiekty zdarzenia. Termin „obiekt’ katektyczny” rozumiemy tu jednak szerzej niż to rozumiał Z. Freud (1936). Chodzi bowiem nie tylko o obiekty, których walor pobudzający wynika stąd, że należą do kategorii obiektów, które dzięki temu, że zaspokajały już uprzednio potrzeby danego człowieka stały się dlań pobudzające. Obiektem katektycznym (w tym odmiennym rozumieniu tego słowa) jest obiekt pobudzający nie tylko ze względu na uprzednie doświadczenia emocjonalne (wymiana energii), ale także ze względu na uprzednie doświadczenia poznawcze (wymiana informacji).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *